Behandeling

De behandeling bestaat uit praten en een manier vinden om met de geconstateerde problemen om te gaan. Vaak gaan jongeren na het gesprek nieuw gedrag uitproberen. Stapje voor stapje moet dat leiden tot een acceptabele manier van omgaan met problemen.

Omgaan met problemen
Dit is soms lastig omdat je op jonge leeftijd vaak nog geen eigen kijk op jezelf en op anderen hebt ontwikkeld. Soms is het moeilijk bepaalde zaken, vooral in relaties, te begrijpen.

Vaak vinden je ouder(s) iets anders dan jij. Dan wordt er, in overleg met jou, een extra afspraak met je ouders gemaakt. Bij voorkeur een afspraak met beide ouders, als dat niet gaat, met hen apart. Soms kan ook telefonisch met je vader of moeder worden overlegd.

In de behandeling hebben we het ook over vrienden, school en thuis. Ook leuke dingen zijn belangrijk, zoals je hobby’s of feestjes.

Soms doen we op het einde van de therapie een spel omdat met name jongens het wel eens moeilijk vinden om drie kwartier te praten.

Gezinsgesprekken
Soms worden er gezinsgesprekken gepland. Hierin spreken we met de jonger én de ouders over lastig of ingewikkelde onderwerpen. Er wordt altijd geprobeerd om op een gezondere manier met moeilijke zaken om te gaan.

Naast de therapie voor de jongere kan er ook een therapie voor (een van) je ouders zijn of ouderbegeleiding. Zie hiervoor onder de gekleurde knop ‘Ouders’ bij het kopje ‘Behandelingen.

Afspraak
Voor jongeren maak ik meestal een vaste afspraak: eenmaal per twee weken een gesprek op dezelfde dag en tijdstip. Dit is makkelijk te onthouden en maakt de kans groter dat jongeren zich aan de afspraak houden.

Want als je niet komt opdagen, ga ik bellen. Als dat geen resultaat oplevert, neem ik telefonisch contact op met (een van) de ouders om de reden van de afwezigheid te achterhalen.

Want wie niet komt opdagen of zijn afspraak niet op tijd afbelt, krijgt een rekening van vijftig euro!

Links

Voor jongeren die vooral met een verslaving worstelen, of dit nu drugs, drank of games zijn; www.brijder.nl

Voor jongeren die veel vragen op seksueel gebied hebben: www.seksvraagbaak.nl


Boeken

Pubergids autisme - C van der Velde
ISBN 9789057122514
Een praktisch handleiding voor de puber zelf.

Opgeruimd leven met ADHD - J. Kolberg en K. Nadeau
ISBN 9789057122446
Praktische organiseertips en strategieën ook voor de jongere zelf.

De Borderline gids - R. Kreger
ISBN 9789057122989
Over omgaan met een Borderline stoornis.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)