Problematiek waar kinderen tegenaan kunnen lopen

Op dit moment is er een CLIENTENSTOP voor kinderen.

Kinderen lijken vaak vrolijk, maar kunnen toch niet lekker in hun vel zitten of niet optimaal functioneren. Voor verwijzing naar mijn praktijk moeten er bij kinderen altijd twee of meer probleemgebieden zijn.

In de praktijk komen er veel verschillende problemen voor zoals:

 • Emotionele problemen, zoals een bedrukte of sombere stemming, veel huilen en zich terugtrekken. 
 • Sociale problemen met vriendschappen en relaties of gepest worden. 
 • Gedragsproblemen zoals ernstige prikkelbaarheid, te grote impulsiviteit, slecht luisteren, ruzie zoeken, brutaal zijn of spullen opzettelijk stukmaken. 
 • Angstproblemen, zowel in sociale relaties als te bang zijn in het donker, bang om alleen te zijn, faalangst of angst voor school. 

 • Last van trauma’s, bijvoorbeeld door het overlijden van een dierbare of door een lastig te verwerken echtscheiding. Bij zware trauma’s, bijvoorbeeld als een kind langere tijd (veel) geslagen is of mogelijk seksueel benaderd, kan een screening plaatsvinden. Op basis daarvan kan ik beter helpen.
 • Last van problemen die terug te voeren zijn op diagnoses als ADHD en PDD-NOS, zowel op school of in de opvoeding.

Boeken

Luister je wel naar mij? - Martine Delfos
ISBN: 9789066659407
Een boek over praten met je kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

ADHD onder controle - Stanley Greenspan
ISBN9789057123108
Een boek voor de zeer actieve ouder met een kind met ADHD problematiek.

Goede ondersteunende kinderboeken zijn van Martine Delfos zoals:

 • De wereld van Luuk (over een jongen met autisme)
 • Merel is bang (over angsten)
 • Ze vinden me druk (over ADHD)
 • Blijf van mij af (apart een versie voor jongens en een voor meisjes, over seksueel misbruik)
 • Vogel (over omgang met leeftijdsgenoten)
 • Patja, de gevlekte panda (over adoptie en pleeggezinplaatsing)
 • Sanne (over mishandeling en een negatief zelfbeeld)

Ook een link voor kinderen zelf: www.kindertelefoon.nl

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)