Behandeling

Voor elk kind wordt er gekeken welke behandeling de juiste behandeling is.

Speltherapie
Voor basisschoolkinderen is er (spel)therapie wat meestal betekent dat we gaan spelen en praten. Vaak maken we afspraken over het te veranderen gedrag. Dat schrijven we op in een schrift.

Regelmatig is een van de ouders aanwezig bij dat deel van de therapie. Ouders kunnen vaak zinvolle informatie geven. Bijvoorbeeld hoe vaak je kind boos wordt, over welke zaken het meest en welke het minst, enzovoorts. Maar het is ook zinvol om te zien hoe je als ouder kunt onderhandelen met je kind om moeilijk gedrag af te leren of handig gedrag aan te leren. Dat kan in de toekomst goed van pas komen.

Hierna spelen en praten we zonder de ouders. We hebben het dan over algemene dingen als school en vriendjes, over leuke gebeurtenissen als een verjaardag of schoolreisje, maar ook over de problemen.

Verbeeldend spel
Soms verloopt een therapie alleen via verbeeldend spel. Dan is een kind uit zichzelf heel goed in staat om zijn/haar problematiek uit te beelden in het spel. In dat geval wordt een verandering in gang gezet.

Als een kind andere oplossingen in een spel kan aannemen, verandert dit ook in het gewone leven.

Voor het gezin wordt meestal om de twee weken een afspraak gemaakt op een vaste dag en een vast tijdstip. Dat is op die manier goed in te plannen in het veelal drukke familieschema.

Oudertherapie/-begeleiding
Daarnaast is er bijna altijd een oudertherapie of een ouderbegeleiding. Zie hiervoor onder de gekleurde knop ‘Ouders’ bij het kopje ‘Behandeling’.

Boeken

Luister je wel naar mij? - Martine Delfos
ISBN: 9789066659407
Een boek over praten met je kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

ADHD onder controle - Stanley Greenspan
ISBN9789057123108
Een boek voor de zeer actieve ouder met een kind met ADHD problematiek.

Goede ondersteunende kinderboeken zijn van Martine Delfos zoals:

  • De wereld van Luuk (over een jongen met autisme)
  • Merel is bang (over angsten)
  • Ze vinden me druk (over ADHD)
  • Blijf van mij af (apart een versie voor jongens en een voor meisjes, over seksueel misbruik)
  • Vogel (over omgang met leeftijdsgenoten)
  • Patja, de gevlekte panda (over adoptie en pleeggezinplaatsing)
  • Sanne (over mishandeling en een negatief zelfbeeld)

Ook een link voor kinderen zelf: www.kindertelefoon.nl

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)