Problematiek waar ouders tegen aan kunnen lopen

Op dit moment is er voor ouders een CLIENTENSTOP.

Ouders kunnen continu tegen dezelfde problemen aanlopen. Ook hier geldt: om voor professionele hulp in aanmerking te komen, moeten er op minstens twee gebieden gedurende langere tijd problemen bestaan.

Ouders kunnen continu tegen dezelfde problemen aanlopen. Ook hier geldt: om voor professionele hulp in aanmerking te komen, moeten er op minstens twee gebieden gedurende langere tijd problemen bestaan.

Er kan bijvoorbeeldsprake zijn van:

  • Een verkeerde aanpak: Je reageert verkeerd op je kind of je weet niet hoe je moet reageren. Je vraagt je vaak af wat het beste is voor je gezin. Je aanpak loopt vast, terwijl je wellicht weet hoe je de situatie moet aanpakken, maar toch lukt dat je niet.
  • Opvoedingsproblemen: Je kind luistert niet. Je hebt problemen met het aansturen van je kind. Je begrijpt je kind onvoldoende. Er zijn problemen met de dagelijkse gang van zaken, zoals slaapproblemen, niet zindelijk worden of eetproblemen. Of er is een planningsproblemen, zoals moeite met het op tijd op school komen.

  • Je vraagt je af wat er met je kind aan de hand is. Er is wellicht sprake van een aantal knelpunten die je zelf niet goed kan oplossen, zoals ADHD of PDD-NOS.
  • Problemen met het in goede banen leiden van  je kind met een bepaalde problematiek. Zo kan je kind te druk of te snel boos zijn.  Of kan het weinig contact met andere kinderen maken, te  verlegen of te angstig zijn.
  • Puberteitsperikelen: Je kind luistert niet (meer) naar je. Taken worden niet uitgevoerd. Je kind probeert dingen uit waar je als ouder niet achterstaat. Er is sprake van verkeerde vrienden. Schoolprestaties lopen terug. Er wordt gelogen. Het gedrag van je kind leidt tot spanningen of ruzie, waardoor je wellicht uit wanhoop gaat schelden of slaan.
  • Omgaan met kinderen tijdens of na een emotionele scheiding of na het overlijden van een dierbare, zoals een familielid of een leeftijdsgenootje.

Doorverwijzing

Vermoed je dat deze problemen met je rol als ouder te maken hebben, bijvoorbeeld omdat je onhandig reageert, dan kun je – na overleg met je huisarts -  een afspraak met me maken.

 Bij een verwijzing door de huisarts moeten er op minimaal twee gebieden problemen zijn die al langere tijd bestaan. Als dat niet het geval is, verwijst de huisarts naar iemand anders.

Heb je vooral behoefte aan praktische tips, maak dan een afspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin:
tel 0226 36 44 80 (Broek op Langedijk) of 072 572 12 22 (Heerhugowaard) of 088-0100560 (Alkmaar).

Afspraak is afspraak

Als de behandeling is gestart en je kunt onverwacht niet op een afspraak komen, moet je minstens een week van te voren telefonisch afzeggen.
Bel hiervoor telefoonnummer 06 128 56 356

Wie niet op tijd afbelt, krijgt een rekening van vijftig euro!

Vergoeding kosten

Er zijn twee manieren waarop de kosten voor een behandeling worden vergoed.

  1. Als de ouder een belangrijke rol in de problematiek speelt, dan vergoedt de ziektekostenverzekeraar de therapie. Wel moet je je eigen bijdrage en eigen risico betalen.
  2. Als de problematiek van het kind centraal staat en je als ouders genoeg hebt aan enkele adviezen, dan vergoedt de gemeente de therapie.

Het tarief voor de overige zorgproducten en het tarief voor mensen die het zelf willen betalen is 95,- euro per uur. 

Links

Stichting Balans richt zich op ouders van kinderen met diagnoses, zoals ADHD of PDD-NOS of NLD. Ze hebben folders en een website met adviezen voor de opvoeding en voor school. www.balansdigitaal.nl

Voor ouders die vooral met PDD-NOS of autismeproblematiek worstelen: www.autisme.nl


Boeken

SOS! Hulp voor ouders. L. Clark / ISBN 9789031368815
Een praktische gids voor het omgaan met alledaagse gedragsproblemen van kinderen.

Pubers van nu! H. Prinsen, K. Terpstra / ISBN 97831374816 Voor iedereen die met pubers en opvoeding te maken heeft.

Het explosieve kind. R. Greene / ISBN 9789057123122
Over het opvoeden van snel gefrustreerde kinderen Pubers van nu! H. Prinsen - K. Terpstra

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)