Aanmelding

Wie zich wilt aanmelden, moet altijd eerst met je huisarts overleggen of ik de aangewezen persoon ben om te helpen. Is dat het geval, dan schrijft de huisarts een verwijsbrief. Je huisarts is dus altijd de centrale regelaar, net als bij een verwijzing naar een specialist!

Verwijsbrief
Heb je een verwijsbrief, bel me dan via
06 12 85 63 56. Spreek je naam en telefoonnummer in en de reden van jouw telefoontje. Je wordt vervolgens binnen enkele dagen teruggebeld; ik vraag je dan naar de reden van aanmelding. Op die manier kan ik vaststellen of ik de juiste behandeling kan bieden.

Als dat eventueel niet het geval is, dan zoeken we in onderling overleg naar een andere therapeut of instelling.

Wachtlijst
Als je bij mij wel op de goede plek zit, kom je op een wachtlijst.

Als je aan de beurt bent, laat ik je dat telefonisch weten.

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Dinsdag 13.00-18.00
Woensdag 8.45-18.00
Vrijdag 8.45-18.00

Op Maandag en Donderdag ben ik vanaf 11.00 uur telefonisch redelijk goed bereikbaar. Dan worden er ook schoolobservaties ingepland en de overleggen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld school of andere betrokken hulpverleners.  Ook worden dan de verslagen gemaakt en veel telefoontjes beantwoord.

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

 Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)