Behandeling

Op het moment dat ik over alle informatie beschik en alle testen zijn afgenomen kan er een behandelplan worden opgesteld. 

Behandelplan
In het behandelplan staan  de problemen die bij de intake zijn vastgesteld. Daarna volgt  een diagnose voor (een van) de ouders en - indien nodig -  het kind. Die geef ik door aan je huisarts. In de beschrijving staan de hoofdlijnen van het behandelplan. Op de combinatie van de diagnose en het behandelplan is de vergoeding op gebaseerd. 

Het behandelplan gaat uit van therapie voor het gezin. Dit betekent dat er zowel met (een van de) ouders als het kind een aantal afspraken gemaakt worden en er doelen zijn opgesteld. Ook de huisregels zijn in het plan opgenomen. Het plan moet je voor akkoord en voor gezien ondertekenen. 

Huisartensbrief
Naast het behandelplan schrijf ik de huisartsenbrief. Daarin staat de samenvatting van de problematiek, de diagnose en het hulpverleningsplan.

Pas als je mij toestemming hebt gegeven, krijgt je huisarts deze brief.  Als je wilt, krijgt ook de Interne Begeleider van de basisschool, een mentor van de middelbare school of een andere betrokkene een dergelijke brief. In die gevallen laat ik vaak de diagnose of de privé-omstandigheden weg. 

Na de behandeling krijgt de huisarts een brief met de resultaten van de therapie. 

Privacy
De informatie over je behandeling aan derden, zoals je huisarts, schoolbegeleiders of anderen, stuur ik alleen door als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven! 

Gezinstherapie
Afhankelijk van het behandelplan start na de ondertekening de behandeling. Omdat het (een deel) van jullie gezin betreft, valt de behandeling onder de noemer gezinstherapie. Deze bestaat vaak uit therapie van de ouder(s) en soms uit (laagfrequente) ouderbegeleiding.

Ook kunnen er gesprekken zijn met jullie als ouder en je kind(eren). Hierin worden onderwerpen besproken als de omgang met problemen van je kind(eren) en de beste reactie op bepaald gedrag.

Om beter op deze situaties te reageren, is het soms nodig om zaken bij jezelf te veranderen. Hier praten we over en bespreken we hoe dat gedrag veranderd kan worden.

Soms praten we over wat er in je eigen jeugd met jezelf is gebeurd. Maar meestal kijken we of je anders kunt gaan reageren. Vaak lukt dat, waarna je kind na verloop van tijd ander gedrag gaat vertonen. 

Speltherapie
Voor basisschoolkinderen is er, naast de gesprekken, ook (spel)therapie. Dat houdt in dat we gaan spelen en praten (uitgebreidere informatie vind je onder de knop ‘Kinderen). 

Voor pubers en adolescenten bestaat de therapie voornamelijk uit praten (uitgebreide informatie ‘vind je onder de knop ‘Jongeren).

Contact

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx

De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

Psychotherapeute (BIG 09044021816)
GZ-Psychologe (BIG 99044021825)

Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)