Onderzoek

Elke behandeling begint met een intakegesprek. Dat is bedoeld om inzicht te krijgen in jouw problematiek en de eventuele gezinssituatie. Op die manier kan ik de juiste diagnose stellen.

Intakegesprek
Als het om het om je/jullie kind gaat, spreek ik bij voorkeur met beide ouders zonder dat het kind daarbij aanwezig is! Op die manier kunnen we vrijelijk over de knelpunten praten.

Een tweede intakegesprek vindt alleen plaats na overleg. Dat gesprek gaat onder meer over de achtergronden van het gezin en de individuele gezinsleden.

Er is altijd eerst een gesprek met de volwassene, daarna met het kind. Dat voorkomt dat kinderen zaken horen die niet voor hen bestemd zijn.

Als je gescheiden bent, kun je als individuele ouder uitgenodigd worden. Er is in ieder geval toestemming van de andere ouder voor de therapie nodig, tenzij het betreffende kind ouder is dan 18 jaar.

Voor het gesprek met een kind, wordt een van de ouders en het kind uitgenodigd. Het eerste deel van dit gesprek voer ik met ouder én kind. Dat vergemakkelijkt de kennismaking.

Het is belangrijk dat je in aanwezigheid van je kind je zorgen benoemt. Overigens praten we eerst over onderwerpen waar jullie trots of tevreden over zijn. Pas daarna komen de zorgen ter sprake. Hiermee komen ouder en kind op een lijn te zitten.

Uiteindelijk volgt een gesprek met het kind zonder dat de ouder daarbij aanwezig is.

Testen
Ook neem ik testen af om vast te stellen welke problemen er spelen. De ene soort testen zijn bestemd voor de ouder(s), de andere voor het kind.

Als er op dat moment onvoldoende informatie is, kan voor basisschoolkinderen besloten worden tot een schoolobservatie of een persoonlijkheidsonderzoek. Soms zijn er redenen dit onderzoek meteen na de aanmelding in gang te zetten. In dat geval meld ik dat direct!

Uitleg over deze onderzoeken staan bij het kopje ‘Onderzoeken van de kinderen’. Soms wordt een onderzoek pas na afloop van de therapie gepland. Dit omdat verwacht wordt dat door de veranderingen bij het kind door de therapie de testuitslag van het psychologisch onderzoek verbeterd wordt.

Als ik genoeg informatie heb, stel ik een behandelplan op dat ik vooraf met alle betrokkenen overleg.

Links

Stichting balans is een oudervereniging die veel doet voor ouders van kinderen met diagnoses, zoals ADHD of PDD-NOS of NLD. Ze hebben goede folders uitgebracht en een website met adviezen voor de opvoeding en voor school. www.balansdigitaal.nl

Voor ouders die vooral met PDD-NOS of autismeproblematiek worstelen: www.autisme.nl


Boeken

SOS! Hulp voor ouders - L. Clark
ISBN 9789031368815
Een praktische gids voor het omgaan met alledaagse gedragsproblemen van kinderen.

Pubers van nu! H. Prinsen - K. Terpstra
ISBN 97831374816
Voor iedereen die met pubers en opvoeding te maken heeft.

Het explosieve kind - R. Greene
ISBN 9789057123122
Over het opvoeden van snel gefrustreerde kinderen.

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)