Privacy

Psychotherapeuten zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is

Vertrouwelijk
Als ouder wil je niet dat je kind (alles) weet wat wordt besproken in de therapie of de ouderbegeleiding. Kinderen en jongeren horen daarom meestal niet waar de ouders zèlf in de therapie mee bezig zijn.

Wel kunnen de problemen die je als ouder over je kind naar voren brengt, gezamenlijk of in de therapie van je kind besproken worden op een manier dat je kind er door kan veranderen.

Wettelijke regels
Wettelijk is het volgende vastgelegd omtrent de privacy van kinderen en jongeren:

  •  Als een kind jonger dan 12 jaar is, bepaal ik, als therapeute, in hoge mate wat er met de ouders over de kindertherapie besproken wordt. Als de inhoud gevoelig ligt, wordt dit eerst aan het betreffende kind voorgelegd. 
  •  Met jongeren tussen 12 en 16 jaar wordt afgestemd welke informatie naar de ouders gaat. Hierbij geef ik aan wat ik voor de therapie van belang vind om aan de ouders te vertellen.
  •  Als de jongere ouder is dan 16 jaar, heeft de hij/zij in principe het recht om te weigeren dat bepaalde informatie naar de ouders gaat. Daarbij overleg ik met de jongere wat hij/zij wel en niet wenselijk vindt en wat belangrijke informatie is voor de voortgang van de therapie. 
  • Als therapeute ga ik zo zorgvuldig mogelijk met de privacy van alle betrokkenen om.

Contact

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx

De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

Psychotherapeute (BIG 09044021816)
GZ-Psychologe (BIG 99044021825)

Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)