Visie

Als psychotherapeut probeer ik de problematiek zo adequaat mogelijk op te lossen. Daarbij licht ik de stappen tijdens de therapie zo goed mogelijk toe. Ook leg ik uit wat het kind nodig heeft van de ouder(s) om te kunnen veranderen.

Verder probeer ik zo open en direct mogelijk te zijn. Niet met de bedoeling om de betrokkenen personen te kwetsen, maar om hen uit te dagen te veranderen. Uitgangspunt is dat ik en jullie je vrij voelen om open en eerlijk te zijn. Dat is immers de basis voor een succesvolle therapie.

Links

Stichting Balans richt zich op ouders van kinderen met diagnoses, zoals ADHD of PDD-NOS of NLD. Ze hebben folders en een website met adviezen voor de opvoeding en voor school. www.balansdigitaal.nl

Voor ouders die vooral met PDD-NOS of autismeproblematiek worstelen: www.autisme.nl


Boeken

SOS! Hulp voor ouders. L. Clark / ISBN 9789031368815
Een praktische gids voor het omgaan met alledaagse gedragsproblemen van kinderen.

Pubers van nu! H. Prinsen, K. Terpstra / ISBN 97831374816 Voor iedereen die met pubers en opvoeding te maken heeft.

Het explosieve kind. R. Greene / ISBN 9789057123122
Over het opvoeden van snel gefrustreerde kinderen Pubers van nu! H. Prinsen - K. Terpstra

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)