Rechten van kinderen en jongeren

Kinderen jonger dan 12 jaar
Als een kind of jongere bij mij komt, gebeurt dat meestal in overleg met de ouder(s). Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken.

Bij een kind van die leeftijd zijn jullie, als ouders, bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Bovendien moet ik van beide ouders toestemming hebben om aan een behandeling te kunnen beginnen.

Kinderen in de leeftijd 12 - 16 jaar
Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar. Ook dan heb ik van beide ouders toestemming nodig om een behandeling te kunnen beginnen.

In sommige gevallen kunnen er belangrijke redenen zijn om een behandeling te starten; in principe werk ik er dan aan om toch alle partijen bij de behandeling te betrekken.

Jongeren ouder dan 16 jaar
Als de jongere ouder is dan 16 jaar neemt hij/zij zelf beslissingen.

De ouders worden dan uitsluitend bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Uiteraard wordt hier ook geprobeerd alle partijen bij de behandeling te betrekken.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen kun je via de volgende link de klachtenprocedure vinden: www.psynip.nl

Of  een link naar de beroepsvereniging: www.psynip.nl

Of als je geïnteresseerd bent in het VKJP: www.vkjp.nl

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)