Behandeling

Op het moment dat ik over alle informatie beschik en alle testen zijn afgenomen kan er een behandelplan worden opgesteld. 

Behandelplan
In het behandelplan staan de problemen die bij de intake zijn vastgesteld. Daarna volgt een diagnose. Deze geef ik, als ik je toestemming heb, door aan je huisarts.

Dan volgt een beschrijving met de hoofdlijnen van het behandelplan en de verschillende doelen waar wij ons op gaan richten. Op de combinatie van de diagnose en het behandelplan is de vergoeding gebaseerd. Ook de huisregels zijn in het plan opgenomen. Het plan moet je voor akkoord en voor gezien ondertekenen.

Huisartensbrief
Naast het behandelplan schrijf ik de huisartsenbrief. Daarin staat de samenvatting van de problematiek, de diagnose en het hulpverleningsplan. Pas als je mij toestemming hebt gegeven, krijgt je huisarts deze brief.


 Privacy
De informatie over je behandeling aan derden, zoals je huisarts, schoolbegeleiders of anderen, stuur ik alleen door als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven! 

Contact

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx

De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

Psychotherapeute (BIG 09044021816)
GZ-Psychologe (BIG 99044021825)

Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)