Plan van aanpak

Elke behandeling begint met een intakegesprek. Dat is bedoeld om inzicht te krijgen in jouw problematiek, de voorgeschiedenis en de eventuele gezinssituatie. Op die manier kan ik de juiste diagnose stellen en een behandelplan opstellen.

Stapsgewijze aanpak
Meestal werk ik stapsgewijs aan de te bereiken doelen. Daardoor kan het even duren voor het duidelijk is wat het eigenlijke probleem inhoudt. Vaak blijf ik uitgebreid stilstaan bij lastig te benoemen onderwerpen of negatieve gevoelens. Door de problematiek van verschillende kanten te bekijken, kan een verandering in gang worden gezet. In andere gevallen volgen gerichte opdrachten om de gewenste verandering te realiseren.

Privacy
De informatie over je behandeling aan derden, zoals je huisarts, schoolbegeleiders of anderen, stuur ik alleen door als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven! 

EMDR methode
Bij het verwerken van gevoelens gebruik ik vaak EMDR. Deze methodiek is dan op verschillende manieren in de therapie vervlochten. In bepaalde gevallen bestaat mijn aanpak voornamelijk uit advisering en het aandragen van mogelijke oplossingen. Ook dat kan de gewenste verandering in gang zetten.

Contact

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx

De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

Psychotherapeute (BIG 09044021816)
GZ-Psychologe (BIG 99044021825)

Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)