Annemiek Hoes-Mercx

Als psychotherapeute heb ik een aantal universitaire opleidingen gevolgd voor psychologie en mij tevens gespecialiseerd in psychotherapie voor volwassenen en kinderen. Deze uitgebreide opleiding  maakt dat de ziektekostenverzekeraar veel van de gemaakte onkosten vergoedt.

Opleiding & achtergrond
Na mijn universitaire studie psychologie in Leiden heb ik een vierjarige opleiding voor (volwassen) psychotherapie in Maastricht gevolgd.

Specialisatie
Daarna heb ik in Rotterdam gedurende twee jaar een specialisatie voor kinderpsychotherapie gedaan. Hierdoor heb ik twee BIG registraties: psychotherapeute (BIG 09044021816) en GZ-psychologe (BIG 99044021825).

Werkervaring
Al tijdens mijn postdoctorale opleidingen en ook lange tijd daarna werkte ik bij de GGZ in Purmerend. Hier heb ik bijna 22 jaar gewerkt.

Beroepsverenigingen
Sinds 2007 werk ik als zelfstandig psychotherapeut en ben ik aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) [hyperlink]. Dat houdt in dat ik de ethische beroepscode onderschrijf.

Eventuele klachten kunnen bij hen worden ingediend, omdat zij klachtenprocedures voor de beroepsgroep afwikkelen.

Ook ben ik lid van de beroepsvereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie (VKJP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVVP). [hyperlink].

Intervisie
Voor een goede beroepsuitoefening bespreek ik tien keer per jaar gedurende anderhalf uur over mijn werkwijze en ervaringen met verschillende vakgenoten. Gedurende deze intervisie overleggen we op een anonieme manier over cliënten en adviseren elkaar hoe we het beste kunnen handelen.

Werkwijze
In mijn praktijk aan De Helling 27 in Sint Pancras bied ik psychotherapie aan volwassenen, ouders, kinderen en jongeren. Ook doe ik aan ouderbegeleiding.

Mijn werkwijze baseer ik op ruim twintig jaar ervaring bij GGZ Dijk en Duin op de afdeling Jeugd. Voor een optimale aanpak werk ik samen met Han Scheepers, een ervaren gezinstherapeut uit Sint Pancras.

Visie
Als psychotherapeut probeer ik de problematiek zo adequaat mogelijk op te lossen. Daarbij licht ik de stappen tijdens de therapie zo goed mogelijk toe. Ook leg ik uit wat er nodig is  om te kunnen veranderen.

Verder probeer ik zo open en direct mogelijk te zijn. Niet met de bedoeling om de betrokkenen personen te kwetsen, maar om hen uit te dagen te veranderen. Uitgangspunt is dat ik en jullie je vrij voelen om open en eerlijk te zijn. Dat is immers de basis voor een succesvolle therapie.

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Dinsdag 13.00-18.00
Woensdag 8.45-18.00
Vrijdag 8.45-18.00

Op Maandag en Donderdag ben ik vanaf 11.00 uur telefonisch redelijk goed bereikbaar. Dan worden er ook schoolobservaties ingepland en de overleggen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld school of andere betrokken hulpverleners.  Ook worden dan de verslagen gemaakt en veel telefoontjes beantwoord.

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

 Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)