Informatie

Om een goede kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid, en ook het Nederlands Instituut voor Psychologen, (NIP)  de laatste jaren een aantal wetten opgesteld waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

Als psychotherapeute moet ik je als client informeren over wat ik denk dat er aan de hand is en wat ik voorstel dat er zou moeten gebeuren om de problemen waarvoor jullie kwamen te verbeteren. Dit  doe ik door een behandelplan te maken en dit met jullie te bespreken. Door dit te ondertekenen geef je  toestemming voor de behandeling.

Tijdens de therapie  leg ik ook vaak uit wat ik doe. Ook mag je altijd vragen stellen over de therapie bijvoorbeeld  waarom de therapie gaat zoals hij gaat. Ook kan je altijd weigeren als je iets niet wilt.

Tijdens de therapie zal er regelmatig gevraagd worden of we dichter bij het gewenste resultaat komen. Als psychotherapeute mag ik bij hoge uitzondering bepaalde informatie niet vertellen, dit mag alleen als ik denk dat je daarvan ernstig nadeel zult ondervinden. Bovendien moet ik, om dat te mogen, eerst overleggen met een collega, die dan dezelfde mening moet hebben en die ook geen andere mogelijkheid ziet, om één en ander toch te verduidelijken.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen, is het fijn als je die eerst met mij bespreekt. Zodat we kunnen kijken of we er uit kunnen komen.  Als de klacht dan nog blijft bestaan kun je via de volgende link de klachtenprocedure vinden: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/