Volwassenen
Problematiek

Problematiek waar volwassenen tegen aan kunnen lopen

Volwassenen kunnen steeds terugkerende problemen hebben, bijvoorbeeld in hun relatie, op het werk of binnen het gezin. Wie er zelf niet uitkomt, kan bij mij terecht om dergelijke problemen het hoofd te bieden.

Bij mij kun je terecht voor:

 • relatieproblemen 
 • stemmingsklachten/somberheid
 • angstklachten 
 • emotionele problemen 
 • identiteitsproblematiek 
 • communicatieproblemen
 • samengesteld gezin
 • eenzaamheid 
 • traumatische ervaringen 
 • rouwverwerking 
 • persoonlijkheidsproblemen

Om voor een behandeling in aanmerking te komen, moet je op minstens op twee gebieden langere tijd minder functioneren!

Relatieproblemen
Dit komt veel voor bij volwassenen en kan invloed hebben op je partner, familie, gezin en/of kind(eren). De redenen waarom je relatieproblemen ervaart, kunnen sterk uiteenlopen. Je hebt voorbeeld continu ruzie met je partner. Je relatie kan extra lastig zijn vanwege culturele- of religieuze verschillen. Wellicht is er sprake van overspel. Mogelijk loop je steeds tegen dezelfde problemen aan omdat je erg jaloers bent. Wellicht heb je moeite hebben om je te binden, voel je je onzeker in je relatie of ben je bang dat je partner je verlaat. Of je vindt het moeilijk om in je relatie zelf beslissingen te nemen.

Stemmingsklachten/somberheid
Ben je een groot deel van de dag gedeprimeerd of somber? Ben je vaak moe, heb je weinig energie en geen zin in leuke dingen? In die gevallen kan er sprake zijn van stemmingsklachten. Daarbij kunnen klachten als verminderde eetlust en slaapproblemen een rol spelen. Sommige mensen voelen zich rusteloos, anderen komen bijna niet in beweging. Soms zijn er hoge verwachtingen waar je niet aan kunt voldoen.

Angstklachten
Angsten horen bij het leven. Maar als angst je dagelijkse leven gaat beïnvloeden, moet je de impact daarvan verminderen. Er kan sprake zijn van een angststoornis of een fobie. Angsten kunnen erg naar zijn en lastig om mee om te gaan.

Emotionele problemen
Wellicht word je heen en weer geslingerd tussen uiteenlopende gevoelens. Of duiken er plotseling heftige gevoelens op, terwijl je niet goed begrijpt waar dat door komt. Het is belangrijk dat je deze gevoelens en hun omstandigheden begrijpt en er vat op krijgt.

Identiteitsproblematiek
Soms weet je niet goed wie je nou precies bent en wat je wilt in het leven. Daardoor kun je beslissingen nemen die niet bij je passen. Dat kan ertoe leiden dat je klem komt te zitten.

Communicatieproblemen
Vind je het moeilijk om aan te geven wat je wilt? Heb je het gevoel dat anderen je niet begrijpen of dat jij anderen niet begrijpt? Heb je snel ruzie of trek je je juist terug? Door deze situaties kun je je eenzaam en onbegrepen voelen en het gevoel hebben dat je niet deelneemt aan de wereld. Je kunt zelfs het idee hebben dat de hele wereld tegen je is

Samengesteld gezin
Een samengesteld gezin bestaat uit partners met kinderen uit eerdere relaties. Dit vraagt om andere regels en intenties dan een oorspronkelijk gezin. Soms accepteren gezinsleden het nieuwe gezin niet of kunnen zij zich niet vinden in de nieuwe situatie. Omdat er meer mensen bij een nieuw samengesteld gezin betrokken zijn, is er meer kans op onderlinge conflicten.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, geïsoleerd van anderen. Mensen die eenzaamheid beschrijven, hebben het over een gevoel van verdriet en leegte. Dat kan komen als je het moeilijk vindt om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Of je hebt wel contact met anderen, maar daarbij het gevoel dat ze onvoldoende om je geven.

Traumatische ervaringen
Een trauma kan ontstaan na een nare, vaak overspoelende, gebeurtenis met een grote persoonlijke impact. Bijvoorbeeld na een ongeluk, maar ook als gevolg van (geestelijke) mishandeling, ernstig pesten of seksueel misbruik. Na zo’n ingrijpende gebeurtenis kun je een Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS) krijgen. Die kan direct na een schokkende gebeurtenis optreden, maar ook jaren later! EMDR is een goede therapie voor het verwerken van trauma’s, die methode pas ik veel toe.

Rouwverwerking
Rouwverwerking komt vaker voor dan je denkt. Het kan optreden bij het verlies van je baan, partner, ouders of kind(eren), maar ook vanwege een ernstige ziekte of slechte gezondheid. Rouw hoort bij het leven. Maar als je na een langere periode van rouw niet meer toekomt aan het gewone leven, is het van belang om met die gevoelens aan de gang te gaan.

Persoonlijkheidsproblemen
Dit zijn problemen die anderen steeds opnieuw aan je ervaren, maar waar je zelf vaak geen weet van hebt. Anderen vinden dat je te vaak boos wordt, te vaak klaagt, te veel hulp wilt of ze hebben last van je wisselvalligheid. Deze problemen zijn vaak moeilijk bij jezelf te herkennen (en nog moeilijker te erkennen). Dat vraagt om professionele hulp.

Vergoeding kosten
Om voor een vergoeding voor deze behandelingen in aanmerking te komen, moet je bij aanmelding op minstens twee gebieden al langere tijd minder functioneren. In die gevallen vergoedt je ziektekostenverzekeraar als regel de therapie. Wel moet je een eigen bijdrage en je eigen risico betalen.

Het tarief voor de overige zorgproducten en het tarief voor mensen die het zelf willen betalen is 95,- euro per uur. 

Afspraak is afspraak
Als de behandeling is gestart en je kunt onverwacht niet op een afspraak komen, moet je minstens een week van te voren telefonisch afzeggen.
Bel hiervoor telefoonnummer 06 128 56 356

Wie niet op tijd afbelt, krijgt een rekening van vijftig euro!

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Maandag, DInsdag en Donderdag voor crisis en andere afspraken 11.00-20.00
Woensdag 8.45-17.00      clientcontact
Vrijdag 8.45-17.00 clientcontact

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com              a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Crisis
Als er ernstige crisis, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) (bel)afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

Maar meestal hebben we, als dat nodig is,  de afspraak dat je binnen redelijke tijden met mij contact kunt opnemen.