Intervisie

Intervisie is vanuit de ziektekostenverzekeraar verplicht, maar is ook erg belangrijk voor een goede beroepsuitoefening. Dit houdt in dat we met een aantal collega's,  zo’n 8 keer per jaar,  2 uur per keer, bij elkaar komen.  We overleggen dan op een anonieme manier over clienten,  en adviseren elkaar hoe we het beste kunnen handelen. Op deze manier leer je veel over de laatste behandelmethodes en je eigen handelen. Ook verdiept het je inzicht. 

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Maandag, DInsdag en Donderdag   11.00 - 20.00 
voor crisis en andere afspraken

Woensdag -  clientcontact                      8.45 - 17.00
Vrijdag        -  clientcontact                      8.45 - 17.00

Op Maandag en donderdag ben ik vanaf 11.00 uur telefonisch redelijk goed bereikbaar. Dan worden er  overleggen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts, huisarts of andere betrokken hulpverleners ingepland.  Ook worden dan de verslagen gemaakt en veel telefoontjes beantwoord.

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

 Crisis
Als er ernstige crisis, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) (bel)afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

Maar meestal hebben we, als dat nodig is,  de afspraak dat je binnen redelijke tijden met mij contact kunt opnemen.