Intervisie

Intervisie is vanuit de ziektekostenverzekeraar verplicht, maar is ook erg belangrijk voor een goede beroepsuitoefening. Dit houdt in dat ik met een aantal collega's zo’n 10 keer per jaar,  ruim 1,5 uur per keer bij elkaar komen.  We overleggen dan op een anonieme manier over clienten,  en adviseren elkaar hoe we het beste kunnen handelen.  

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Dinsdag 13.00-18.00
Woensdag 8.45-18.00
Vrijdag 8.45-18.00

Op Maandag en Donderdag ben ik vanaf 11.00 uur telefonisch redelijk goed bereikbaar. Dan worden er ook schoolobservaties ingepland en de overleggen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld school of andere betrokken hulpverleners.  Ook worden dan de verslagen gemaakt en veel telefoontjes beantwoord.

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

 Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)