Recht op informatie

Als psychotherapeute moet ik je als cliënt informeren over wat ik denk dat er aan de hand is en wat ik voorstel om de problemen waarvoor jullie kwamen te verbeteren.

Recht op informatie
Als psychotherapeute moet ik je als cliënt informeren over wat ik denk dat er aan de hand is en wat ik voorstel om de problemen waarvoor jullie kwamen te verbeteren. Dit doe ik door een behandelplan te maken en dit met jullie te bespreken. Door dit te ondertekenen geef je toestemming voor de behandeling.

Voortgang
Tijdens de therapie leg ik uit wat ik doe. Ook mag je altijd vragen stellen over de therapie bijvoorbeeld waarom de therapie gaat zoals hij gaat. Je kunt altijd weigeren als je iets niet wilt. Tijdens de therapie zal er regelmatig gevraagd worden of we dichter bij het gewenste resultaat komen.

Bescherming patient
Als psychotherapeute mag ik bij hoge uitzondering bepaalde informatie niet vertellen, dit mag alleen als ik denk dat je daarvan ernstig nadeel zult ondervinden. Bovendien moet ik, om dat te mogen, eerst overleggen met een collega, die dan dezelfde mening moet hebben en die ook geen andere mogelijkheid ziet om één en ander toch te verduidelijken.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen kun je via de volgende link de klachtenprocedure vinden: www.psynip.nl

Of  een link naar de beroepsvereniging: www.psynip.nl

Of als je geïnteresseerd bent in het VKJP: www.vkjp.nl

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)