Plicht tot het komen op een gemaakte afspraak

Plannen van afspraken
Omdat  het gezin meestal vaste tweewekelijkse afspraken  heeft, weet je  ruim van te voren wanneer je afspraken precies zijn. Hierdoor is het mogelijk de afspraken lang van te voren te plannen en eventueel af te zeggen.

Afzeggen afspraak
Mocht een afspraak onverwacht niet door kunnen gaan, dan moet de afspraak minstens een week van te voren worden afgezegd.

De reden is dat een gereserveerde plek niet zo maar is opgevuld. Als je kind niet kan, omdat het bijvoorbeeld ziek is, mag jij als ouder wel zelf komen; dan wordt de afspraak toch nog ingevuld.

 

Kosten
Als je minder dan een week van te voren afzegt, of niet op de afspraak verschijnt, is het helaas nodig om 50 euro te declareren.

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Dinsdag 13.00-18.00
Woensdag 8.45-18.00
Vrijdag 8.45-18.00

Op Maandag en Donderdag ben ik vanaf 11.00 uur telefonisch redelijk goed bereikbaar. Dan worden er ook schoolobservaties ingepland en de overleggen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld school of andere betrokken hulpverleners.  Ook worden dan de verslagen gemaakt en veel telefoontjes beantwoord.

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com

 Crisis
Als er ernstige crisis binnen het gezin is, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)