Rechten rondom het dossier

Bijhouden van dossier
Ik ben verplicht een dossier bij te houden over de intake, het eventuele onderzoek en het verloop van de therapie.

Rechten
Je mag jouw eigen dossier inzien; dat betekent dat je alle officiële teksten mag lezen, maar niet mijn werkaantekeningen.

Ook mag je, als je dat wilt, van de officiële teksten kopieën maken. En, als je dat nodig vindt, een eigen verklaring aan het dossier toevoegen.

Ten slotte heb je het recht je dossier of delen daarvan te laten vernietigen.

Bewaarplicht
Ik moet de dossiers zorgvuldig bewaren tot tien jaar nadat de therapie is afgesloten.

Daarna moet ik het dossier zorgvuldig vernietigen, tenzij je vóór het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar hebt gemaakt dat je bezwaar maakt tegen de vernietiging.

Ook heb je het recht om het dossier eerder te laten vernietigen.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen kun je via de volgende link de klachtenprocedure vinden: www.psynip.nl

Of  een link naar de beroepsvereniging: www.psynip.nl

Of als je geïnteresseerd bent in het VKJP: www.vkjp.nl

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)