Cognitieve gedragstherapie en advisering

Als je in staat bent om je eigen gedrag te veranderen en dit helpt mee aan de oplossing van de problemen waarmee je kwam, dan is cognitieve gedragstherapie en ook advisering een hele goede methode.

Cognitieve gedragstherapie

Dit soort therapie is in beginsel heel eenvoudig. We maken een lijst van gewenste gedragingen in volgorde van moeilijkheid. Dan ga je deze oefenen, waarbij we beginnen bij de makkelijkste.

Hierbij  bespreken we steeds waarom iets niet lukt, of wat het moeilijk maakt. Of ook wat je zou kunnen helpen om het gedrag wel uit te proberen, of te laten. En zo zetten we steeds stappen naar gezonder gedrag.

Soms pas ik dit principe ook tussendoor in een therapie toe,  in de vorm van een opdracht. Hierbij leer je dan dat je anders met situaties om kan gaan.

Advisering

Regelmatig geef ik in de zittingen tussendoor adviezen. Vooral als ik inschat dat je hiermee vooruitgang kunt boeken. Soms adviseer ik om inzicht te vergroten, soms ook met een opdracht.

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Maandag, DInsdag en Donderdag   11.00 - 20.00 
voor crisis en andere afspraken

Woensdag -  clientcontact                      8.45 - 17.00
Vrijdag        -  clientcontact                      8.45 - 17.00

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com              a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

 Crisis
Als er ernstige crisis, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) (bel)afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

Maar meestal hebben we, als dat nodig is,  de afspraak dat je binnen redelijke tijden met mij contact kunt opnemen.