Recht tot het indienen van een klacht

Oplossen van klachten
Je kunt een klacht hebben over de behandeling. Voel je vrij om dit te bespreken. Hoe eerder, hoe liever. Vaak is het mogelijk om de klacht in goed onderling overleg op te lossen.

Mocht dit niet zo zijn, dan is het mogelijk om de klachtenprocedure van het NIP op te vragen. 

Ik ben aangesloten bij het NIP, waardoor ik hun ethische code onderschrijf en verplicht ben bij hen de officiële klachtenprocedures te volgen.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen kun je via de volgende link de klachtenprocedure vinden: www.psynip.nl

Of  een link naar de beroepsvereniging: www.psynip.nl

Of als je geïnteresseerd bent in het VKJP: www.vkjp.nl

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)