Recht tot het indienen van een klacht

Oplossen van klachten
Je kunt een klacht hebben over de behandeling. Voel je vrij om dit te bespreken. Hoe eerder, hoe liever. Vaak is het mogelijk om de klacht in goed onderling overleg op te lossen.

Mocht dit niet zo zijn, dan is het mogelijk om de klachtenprocedure van het LVVP op te vragen. 

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Mijn beroepsvereniging is het LVVP. Deze heeft dus een klachten en geschillenregeling die aansluit bij vrijgevestigde therapeuten.

Ook ben ik aangesloten bij het NIP een instituut voor psychologen, waardoor ik de ethische code voor psychologen onderschrijf.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen kun je via de volgende link de beroepsvereniging de LVVP vinden waar je de klacht kunt indienen.  https://lvvp.info