Recht op geheimhouding

Om een goede kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid, en ook het Nederlands Instituut voor Psychologen, (NIP)  de laatste jaren een aantal wetten opgesteld waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

Schriftelijke toestemming
Alles wat je mij vertelt is vertrouwelijk. Ik mag geen mededelingen hierover doen aan anderen zonder jouw schriftelijke toestemming.

Informatie
Vaak geef ik ook de brieven die ik bijvoorbeeld voor school schrijf eerst aan jou mee zodat je rustig kunt bekijken of je het er mee eens bent. Als je akkoord bent, kun je meestal zelf deze brief versturen.

Overleg
Als ik wil overleggen met een huisarts of met school, dan vraag ik ook altijd eerst toestemming.

Informeren
Het kan zijn dat anderen informatie over jullie opvragen, maar dat mag altijd worden geweigerd.

Als je wel wil dat er informatie wordt gegeven, dan vraag ik altijd schriftelijk toestemming en als het gaat om geschreven materiaal, dan krijg je zelf de brief zodat je zelf kunt besluiten deze te versturen.

Intervisie
Uitzondering hierop is de intervisie, waaraan ik deelneem. Dit is een verplicht intercollegiaal overleg waarin de problemen van cliënten anoniem worden besproken. De bedoeling is dan dat de collega’s meedenken over de aanpak van deze problemen.

Je bent overigens niet verplicht om mij alles te vertellen. Als je iets liever niet wilt vertellen, hoef je dat niet te doen.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen kun je via de volgende link de klachtenprocedure vinden: www.psynip.nl

Of  een link naar de beroepsvereniging: www.psynip.nl

Of als je geïnteresseerd bent in het VKJP: www.vkjp.nl

De Vroonen Sint Pancras

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)